Khối ngành Sức khoẻ
Image default
Trường tuyển sinh

Học phí Y Dược năm 2021 từ 14,3 đến 220 triệu đồng/năm

Học phí Y Dược

Học phí những trường đào tạo và giảng dạy ngành y dược ở trường công cao nhất là 88 triệu đồng / năm, ở trường tư cao nhất là 220 triệu đồng / năm. Mức học phí thấp nhất là 14,3 triệu đồng / năm .

Trường ĐH Y Hà Nội

Các ngành đào tạo gồm: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng.

Theo công bố của Trường ĐH Y TP. Hà Nội học phí năm 2021 – 2022 vẫn theo Nghị định 86 của nhà nước năm năm ngoái ( 14,3 triệu đồng / năm ) và Nghị định thay thế Nghị định 86 của nhà nước. Khi triển khai tự chủ Trường ĐH Y Thành Phố Hà Nội sẽ đổi khác mức học phí .

Trường ĐH Dược Hà Nội

Đào tạo ngành Dược học và Hóa dược. Năm 2021 nhà trường vẫn tạm thu 14,3 triệu đồng/năm cho đến khi có Nghị định thay thế Nghị định 86 của Chính phủ.

Trường ĐH Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường ĐH Y Dược ( ĐH Quốc gia TP.HN ) xây dựng năm 2020 trên cơ sở tăng cấp khoa Y Dược của trường này. Trường giảng dạy những ngành : Y Đa khoa, Dược học, Răng – Hàm – Mặt, Kỹ thuật hình ảnh Y học, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Điều dưỡng .Học phí năm 2021 so với những ngành chương trình chuẩn : Y khoa, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm Y học và Kỹ thuật Hình ảnh Y học là 14,3 triệu đồng / năm .Học phí chương trình chất lượng cao ngành Răng-Hàm-Mặt là 60 triệu đồng / năm .

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Đào tạo các ngành: Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học. Học phí là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y tế Công cộng

Đào tạo các ngành: Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dinh dưỡng học, Công tác xã hội, Kỹ thuật hồi phục chức năng, Công nghệ kỹ thuật môi trường.

Học phí ĐH Y tế Công cộng năm 2021-2022 là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y Dược (Đại học Thái Nguyên)

Đào tạo những ngành : Y khoa, Dược học, Răng-Hàm-Mặt, Y học dự trữ, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Học phí ĐH Y Dược Thái Nguyên năm 2021 là 14,3 triệu đồng / năm .

Học phí Y Dược năm 2021 từ 14,3 đến 220 triệu đồng/năm

Trường ĐH Y Dược Hải Phòng

Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Học phí ĐH Y Dược Hải Phòng năm 2021 là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y Dược Thái Bình

Đào tạo các ngành: Y khoa, Y học dự phòng, Y tế công cộng, Dược học, Điều dưỡng. Học phí ĐH Y Dược Thái Bình ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Dược học là 24,5 triệu đồng/năm học; các ngành còn lại là 18,5 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Đào tạo những ngành : Y khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục sinh tính năng. Học phí ĐH Kỹ thuật Y tế Thành Phố Hải Dương năm 2021 là 14,3 triệu đồng / năm .

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học, Điều dưỡng. Học phí ngành Răng-Hàm-Mặt là 72 triệu đồng/năm; ngành Y khoa 60 triệu đồng/năm; Học phí Dược học, Điều dưỡng là 25 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y khoa Vinh

Đào tạo những ngành : Y khoa, Dược học, Y học dự trữ, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Y tế hội đồng. Học phí năm 2021 là 14,3 triệu đồng / năm .

Trường ĐH Y Dược (Đại học Huế)

Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng. Học phí năm 2021 là 14,3 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Đào tạo các ngành: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng. Học phí ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2021 là 14,3 triệu đồng/năm.

Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng)

Đào tạo những ngành : Y khoa, Điều Dưỡng, Răng-Hàm-Mặt, Dược học. Học phí năm 2021 là 14,3 triệu đồng / năm .

Trường ĐH Duy Tân

Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học, Điều dưỡng. Học phí ngành Dược học là 33 triệu đồng/năm; Học phí ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt là 64 triệu đồng/năm

Trường ĐH Phan Châu Trinh

Đào tạo những ngành : Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Quản trị bệnh viện. Học phí ngành Y khoa 80 triệu đồng / năm ; Học phí ngành Răng-Hàm-Mặt là 85 triệu đồng / năm ;Học phí ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 24 triệu đồng / năm ;

Học phí ngành Quản trị bệnh viện là 26 triệu đồng/năm. Với sinh viên người nước ngoài học phí gấp 2 lần các mức trên.

Trường ĐH Tây Nguyên

Đào tạo những ngành : Y khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng. Học phí năm 2021 là 14,3 triệu đồng / năm .

Trường ĐH Buôn Ma Thuột

Đào tạo các ngành: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Y tế cộng đồng. Học phí ngành Y khoa 40 triệu đồng/năm; Học phí ngành Dược học 27,9 triệu đồng/năm; Học phí ngành Điều dưỡng, ngành Y tế cộng đồng 20 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y Dược TP.HCM

Đào tạo những ngành : Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học dự trữ, Y học truyền thống, Dược học, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật hồi sinh công dụng, Y tế hội đồng .Học phí ĐH Y Dược TP.Hồ Chí Minh năm 2021 ngành Răng-Hàm-Mặt là 70 triệu đồng / năm ; Ngành Y khoa là 68 triệu đồng / năm ; Ngành Phục hình răng là 55 triệu / năm ; Ngành Dược học 50 triệu đồng / năm ; Ngành Y học truyền thống, Y học dự trữ, Dinh dưỡng, Y tế Công cộng 38 triệu đồng / năm ; Các ngành thuộc khoa Điều dưỡng, Kỹ thuật y học 40 triệu đồng / năm .

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đào tạo những ngành : Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y học truyền thống, Dinh dưỡng, Điều dưỡng, Y học dự trữ, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục sinh công dụng, Y tế hội đồng, Khúc xạ nhãn khoa. Năm 2021, trường triển khai tự chủ .

Học phí ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch các ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Khúc xạ Nhãn khoa, Y tế Công cộng là 28 triệu đồng/năm; Các ngành Y khoa, Dược học, Răng-Hàm-Mặt là 32 triệu đồng/năm.

Khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Đào tạo những ngành : Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học. Học phí ngành Y khoa chất lượng cao là 60 triệu đồng / năm, ngành Dược học chất lượng cao 55 triệu đồng / năm và Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao 88 triệu đồng / năm .

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Đào tạo ngành Dược học; Học phí: 46 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Đào tạo những ngành : Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục sinh tính năng. Học phí ngành Răng-Hàm-Mặt ; Y khoa chương trình tiếng Việt là 182 triệu đồng / năm ; Học phí ngành Răng-Hàm-Mặt ; Y khoa chương trình tiếng Anh là 220 triệu đồng / năm ; Học phí ngành Dược học 55 triệu đồng / năm ; Các ngành khác 50 triệu đồng / năm

Trường ĐH Văn Lang

Đào tạo những ngành Răng-Hàm-Mặt, Điều dưỡng, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học .

Học phí ngành Răng-Hàm-Mặt từ 1,2 triệu đồng đến 5,2 triệu đồng/tín chỉ; Toàn khoá có 223 tín chỉ, như vậy học phí cao nhất 1,159 tỷ đồng/khoá; Học phí ngành Dược học từ 1,2 triệu đồng đến 1,97 triệu đồng/tín chỉ; Toàn khoá có 172 tín chỉ, như vậy học phí cao nhất là 338,9 triệu đồng/khóa.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Đào tạo các ngành Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng. Học phí khoảng 45 triệu đồng/năm cho ngành Dược học (cao nhất).

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Đào tạo các ngành Y khoa, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học.
Học phí ngành Y khoa 34 triệu đồng/ học kỳ. Một năm đóng 3 học kỳ, tức khoảng 102 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Tân Tạo

Đào tạo các ngành: Y khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng. Học phí ngành Y khoa 150 triệu đồng/năm;  Học phí ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng bình quân 40 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Đào tạo các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Dược học, Điều dưỡng, Y tế cộng đồng, Xét nghiệm y học. Học phí ĐH Y Dược Cần Thơ cho chương trình đại trà: 24,6 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Nam Cần Thơ

Đào tạo các ngành: Y khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Quản trị bệnh viện. Học phí ngành cao nhất 1.200.000 đồng/tín chỉ.

Trường ĐH Võ Trường Toản

Đào tạo những ngành Y khoa, Dược học. Học phí ngành Y khoa là 61,5 triệu đồng / năm ; Học phí ngành Dược học là 42,5 triệu đồng / năm .

Thiên Thanh

Bao nhiêu điểm có cơ hội đỗ ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt?

Bao nhiêu điểm có cơ hội đỗ ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt?

Điểm chuẩn những trường huấn luyện và đào tạo ngành y dược luôn nằm ở top đầu. Trong đó, điểm chuẩn ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt luôn cao nhất .

Xem thêm: Học phí ngành răng hàm mặt năm 2022 là bao nhiêu?

Nguồn: Tổng hợp từ internet

Tin liên quan

Top 9 Trường đào Tạo Ngành Thú Y Hiệu Quả Và Tốt Nhất ở Việt Nam Hiện Nay – Đề án 2020 – Tổng Hợp Chia Sẻ Hình ảnh, Tranh Vẽ, Biểu Mẫu Trong Lĩnh Vực Giáo Dục

khoisuckhoe

Học ngành điều dưỡng ở đâu? TOP 15 trường đào tạo tốt nhất

khoisuckhoe

Top 8 Trường Đào Tạo Ngành Y Học Cổ Truyền ở Việt Nam Hiện Nay Tốt Nhất – Đề án 2020 – Tổng Hợp Chia Sẻ Hình ảnh, Tranh Vẽ, Biểu Mẫu Trong Lĩnh Vực Giáo Dục

khoisuckhoe

Leave a Comment