Khối ngành Sức khoẻ
Image default
Điểm chuẩn

Danh sách điểm chuẩn 2020 của các trường Đại Học khối Y Dược

Khối Y Dược – Ngành : Dược học ( có CC Tiếng Anh ) ( 7720201_02 )Ngành : Y khoa ( có CC Tiếng Anh ) ( 7720101_02 )

Trường Đại học Y Hà Nội

Điểm chuẩn các năm của trường ĐH Y HNTrường Đại học Y TP. Hà Nội luôn là một trong những trường ĐH đào tạo và giảng dạy đội ngũ cho ngành Y số 1 của cả nước với bề dày tăng trưởng. Được Đảng và Nhà nước cấp phong tặng nhiều thương hiệu cho những cá thể xuất sắc nói riêng và tập thể xuất sắc ưu tú nói chung .

Mã trường: YHB

Trường Đại học Y TP.HN có tuyển sinh viên cho 10 ngành .Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2020

Ngành: Y Khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2017: 29.25
 • Điểm chuẩn 2018: 24.75
 • Điểm chuẩn 2019: 26.75
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa (7720101_YHT)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2017: 26.75
 • Điểm chuẩn 2018: 22.1
 • Điểm chuẩn 2019: 24.3
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Răng – Hàm – Mặt (7720501)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2017: 28.75
 • Điểm chuẩn 2018: 24.3
 • Điểm chuẩn 2019: 26.4
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Y học cổ truyền (7720115)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2017: 26.75
 • Điểm chuẩn 2018: 21.85
 • Điểm chuẩn 2019: 23.3
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Khúc xạ nhãn khoa (7720699)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2017: 26.5
 • Điểm chuẩn 2018: 21.6
 • Điểm chuẩn 2019: 23.4
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2017: 26.5
 • Điểm chuẩn 2018: 21.55
 • Điểm chuẩn 2019: 23.2
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Điều dưỡng (7720301)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2017: 22
 • Điểm chuẩn 2018: 21.25
 • Điểm chuẩn 2019: 22
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Dinh dưỡng (7720401)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2017: 24.5
 • Điểm chuẩn 2018: 19.65
 • Điểm chuẩn 2019: 21
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Y tế công cộng (7720701)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2017: 19.9
 • Điểm chuẩn 2018: 18.1
 • Điểm chuẩn 2019: 19.9
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn trường đại học Y dược TP.HCMĐại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh tiên phong cho đào tạo và giảng dạy và điều tra và nghiên cứu về y khoa của khu vực phía Nam. Điểm đầu vào luôn đứng top của cả nước .

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 26.7
 • Điểm chuẩn 2018: 24.95
 • Điểm chuẩn 2017: 29.25

Ngành: Răng – Hàm – Mặt (7720501)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 26.1
 • Điểm chuẩn 2018: 24.45
 • Điểm chuẩn 2017: 29

Ngành: Y khoa (có CC Tiếng Anh) (7720101_02)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 24.7

Ngành: Dược học (7720201)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.85
 • Điểm chuẩn 2018: 22.3
 • Điểm chuẩn 2017: 27.5

Ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23
 • Điểm chuẩn 2018: 21.5
 • Điểm chuẩn 2017: 26.25

Ngành: Kỹ thuật phục hình răng (7720502)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22.55
 • Điểm chuẩn 2018: 21.25
 • Điểm chuẩn 2017: 25

Ngành: Y học cổ truyền (7720115)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22.4
 • Điểm chuẩn 2018: 20.95
 • Điểm chuẩn 2017: 25.75

Ngành: Kỹ thuật hình ảnh y học (7720602)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22
 • Điểm chuẩn 2018: 20.25
 • Điểm chuẩn 2017: 25.25

Ngành: Dược học (có CC Tiếng Anh) (7720201_02 )

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.85

Ngành: Dinh dưỡng (7720401)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.7
 • Điểm chuẩn 2018: 20.25

Ngành: Điều dưỡng (7720301)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.5
 • Điểm chuẩn 2018: 20.15
 • Điểm chuẩn 2017: 24.5

Ngành: Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (7720301_03 )

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.25
 • Điểm chuẩn 2018: 20
 • Điểm chuẩn 2017: 24.75

Ngành: Kỹ thuật phục hồi chức năng (7720603)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.1
 • Điểm chuẩn 2018: 19.75
 • Điểm chuẩn 2017: 24.25

Ngành: Y học dự phòng (7720110)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20.5
 • Điểm chuẩn 2018: 19
 • Điểm chuẩn 2017: 23.5

Ngành: Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh (7720301_02)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20
 • Điểm chuẩn 2018: 19
 • Điểm chuẩn 2017: 22.75

Ngành: Y tế công cộng (7720701)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 18.5
 • Điểm chuẩn 2018: 18
 • Điểm chuẩn 2017: 22.25

Đại học Dược Hà Nội

Trường đại học Dược HNMã trường : DKHĐại học Dược TP.HN có bề dày lịch sử dân tộc hơn 100 năm kiến thiết xây dựng và tăng trưởng, là cánh chim đầu đàn về điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng thuốc .Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2020

Ngành: Dược học (7720201)

Lấy điểm khối A00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 24.5
 • Điểm chuẩn 2018: 23.05
 • Điểm chuẩn 2017: 28

Ngành: Hóa Dược

Lấy điểm khối A00 Trường ĐH Dược Thành Phố Hà Nội năm 2020 mở thêm một chuyên ngành để huấn luyện và đào tạo sinh viên là Kỹ Thuật Hóa Dược .Điểm chuẩn : Đang update

Học viện Quân Y

Học viện Quân YMã trường : YQHH ọc viện Quân Y thuộc Bộ Quốc Phòng đào tạo và giảng dạy những cán bộ y tế với mục tiêu Giao hàng quân đội và nhân dân .

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối A00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :Miền Bắc Điểm chuẩn 2019

 • Với nữ: 26.15
 • Với Nam 25.25
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :Miền Bắc Điểm chuẩn 2019

 • Với nữ: 26.65
 • Với Nam 23.55
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối A00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :Miền Bắc Điểm chuẩn 2019

 • Với nữ: 23.65
 • Với Nam 23.7
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :Miền Bắc Điểm chuẩn 2019

 • Với nữ: 25.35
 • Với Nam 22.1
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

TRường Đh Y Dược Thái BìnhMã trường : YTB Trường Đại học Y Dược Tỉnh Thái Bình hằng năm giảng dạy ra nguồn nhân lực không nhỏ cho những tỉnh khu vực ĐB. Sông Hồng nói riêng và ngành y tế nước nhà nói chung .

Ngành: Dược học (7720201)

Lấy điểm khối A00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22.75
 • Điểm chuẩn 2018: 21.55
 • Điểm chuẩn 2017: 26

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 24.5
 • Điểm chuẩn 2018: 23.05
 • Điểm chuẩn 2017: 28

Ngành: Y học cổ truyền (7720115)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.7
 • Điểm chuẩn 2018: 20.6
 • Điểm chuẩn 2017: 25

Ngành: Điều dưỡng (7720301)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.25
 • Điểm chuẩn 2018: 20.35
 • Điểm chuẩn 2017: 24.25

Ngành: Y học dự phòng (7720110)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 18

Ngành: Y tế công cộng (7720701)

Lấy điểm khối A00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019:
 • Điểm chuẩn 2018: 15.75
 • Điểm chuẩn 2017: 20

ĐH Y Dược Thái Nguyên

Trường ĐH Y Dược Thái NguyênMã trường : DTYĐH Y Dược Thái Nguyên đi đầu về đào tạo và giảng dạy đội ngũ y – bác sĩ khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Điểm nguồn vào của trường thường thấp hơn Đại học Y TP.HN nên tỉ lệ đỗ hằng năm thường cao .Trường có 11 mã ngành khác nhau .

Ngành: Dược học (7720201)

Lấy điểm khối A00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.7
 • Điểm chuẩn 2018: 19.5
 • Điểm chuẩn 2017: 25.25

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.6
 • Điểm chuẩn 2018: 22.25
 • Điểm chuẩn 2017: 27

Ngành: Răng – Hàm – Mặt (7720501)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.4
 • Điểm chuẩn 2018: 21.9
 • Điểm chuẩn 2017: 26.75

Ngành: Dược học (7720201)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.7

Ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21
 • Điểm chuẩn 2018: 19.75
 • Điểm chuẩn 2017: 23.75

Ngành: Y khoa (liên thông) (7720101LT)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21

Ngành: Dược học (liên thông) (7720201LT)

Lấy điểm khối A00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20

Ngành: Dược học (liên thông) (7720201LT)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20

Ngành: Y học dự phòng (7720110)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 18
 • Điểm chuẩn 2018: 16.75
 • Điểm chuẩn 2017: 22.75

Ngành: Y học dự phòng (7720110)

Lấy điểm khối D08 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 18

ĐH Y Dược Hải Phòng

Trường ĐH Y Dược Hải PhòngĐH Y Dược Hải Phòng Đất Cảng huấn luyện và đào tạo bác sĩ đa khoa và chuyên khoa và là TT điều tra và nghiên cứu y khoa của thành phố Hải Phòng Đất Cảng .Mã trường : YPB

Ngành: Y khoa (B) (7720101B )

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.85
 • Điểm chuẩn 2018: 22

Ngành: Răng – Hàm – Mặt (7720501)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.5
 • Điểm chuẩn 2018: 21.85
 • Điểm chuẩn 2017: 26.5

Ngành: Y khoa (A) (7720101A)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.2

Ngành: Dược học (B) (7720201B)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.15

Ngành: Dược học (A) (7720201A)

Lấy điểm khối A00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22.95
 • Điểm chuẩn 2018: 21.6
 • Điểm chuẩn 2017: 26.25

Ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601)

Lấy điểm khối B00

Danh sách sự biến đổi điểm chuẩn theo từng năm:

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20.8
 • Điểm chuẩn 2018: 20.25
 • Điểm chuẩn 2017: 24.5

Ngành: Y học dự phòng (B8) (7720601)

Lấy điểm khối B08 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20.6

Ngành: Điều dưỡng (B) (7720301B)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20.35

Ngành: Y học cổ truyền (7720115)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20.1
 • Điểm chuẩn 2018: 19.95
 • Điểm chuẩn 2017: 23.75

Ngành: Dược học (D) (7720201D)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20.05

ĐH Kỹ Thuật Y tế Hải Dương

Trường ĐH kỹ thuật y tế Hải DươngTrường ĐH Kỹ Thuật Y tế Thành Phố Hải Dương cung ứng tác nhân con người và vật tư hầu hết cho công tác làm việc chăm nom sức khỏe thể chất của tỉnh Thành Phố Hải Dương cũng như trên cả nước .Mã trường : DKY

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.25
 • Điểm chuẩn 2018: 21.9
 • Điểm chuẩn 2017: 26.5

Ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 19.35
 • Điểm chuẩn 2018: 19.35
 • Điểm chuẩn 2017: 23.75

Ngành: Điều dưỡng (7720301)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 18
 • Điểm chuẩn 2018: 18
 • Điểm chuẩn 2017: 22.5

Ngành: Kỹ thuật hình ảnh y học (7720602)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 18
 • Điểm chuẩn 2018: 18
 • Điểm chuẩn 2017: 22

Ngành: Kỹ thuật phục hồi chức năng (7720603)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 18
 • Điểm chuẩn 2018: 17
 • Điểm chuẩn 2017: 22

Trường Đại học Y khoa Vinh

Trường ĐH Y khoa VinhTrường Đại học Y khoa Vinh là trường ĐH Y Khoa số 1 tại khu vực miền Trung, có tính năng đào tạo và giảng dạy những cán bộ y tế và điều tra và nghiên cứu y khoa .Mã trường : YKV

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22.4
 • Điểm chuẩn 2018: 16.5
 • Điểm chuẩn 2017: 25

Ngành: Dược học (7720201)

Lấy điểm khối A00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21
 • Điểm chuẩn 2018: 19.25

Ngành: Dược học (7720201)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21
 • Điểm chuẩn 2018: 16.75

Ngành: Y học dự phòng (7720110)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 18
 • Điểm chuẩn 2018: 16

Ngành: Điều dưỡng (7720301)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 18
 • Điểm chuẩn 2018: 15

ĐH Y Dược Huế

Trường ĐH Y Dược HuếĐH Y Dược Huế với bề dày lịch sử dân tộc hình thành và tăng trưởng hơn 60 năm, là trường ĐH trọng điểm hàng năm giảng dạy ra những nguồn nhân lực chất lượng cao ship hàng nhu yếu khám – chữa bệnh cho nhân dân khu vực Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung .Mã Trường : DHY

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 25
 • Điểm chuẩn 2018: 23.25
 • Điểm chuẩn 2017: 28.25

Ngành: Răng – Hàm – Mặt (7720501)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 24.7
 • Điểm chuẩn 2018: 22.75
 • Điểm chuẩn 2017: 27.75

Ngành: Dược học (7720201)

Lấy điểm khối A00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22.75
 • Điểm chuẩn 2018: 20.75
 • Điểm chuẩn 2017: 27

Ngành: Y học cổ truyền (7720115)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.75
 • Điểm chuẩn 2018: 20.25
 • Điểm chuẩn 2017: 25.5

Ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.25
 • Điểm chuẩn 2018: 19.25
 • Điểm chuẩn 2017: 24.5

Ngành: Kỹ thuật hình ảnh y học (7720602)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20.25
 • Điểm chuẩn 2018: 18.5
 • Điểm chuẩn 2017: 24.5

Ngành: Điều dưỡng (7720301)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 19.25
 • Điểm chuẩn 2018: 18.15
 • Điểm chuẩn 2017: 23.5

Ngành: Y học dự phòng (7720110)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 18.25
 • Điểm chuẩn 2018: 18.15
 • Điểm chuẩn 2017: 22

Ngành: Y tế công cộng (7720701)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 16.5
 • Điểm chuẩn 2018: 16.15
 • Điểm chuẩn 2017: 18

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc ThạchĐược kiến thiết xây dựng và hoạt động giải trí dưới tiềm năng chăm nom và tăng trưởng sức khỏe thể chất toàn dân và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh với quy mô Trường – Viện .Mã trường : TYS

Ngành: Răng Hàm Mặt (7720501TQ)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 25.15

Ngành: Y khoa (7720101TQ)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 24.65

Ngành: Răng – Hàm – Mặt (7720501TP)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 24.05
 • Điểm chuẩn 2018: 22.5

Ngành: Y khoa (7720101TP)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.5

Ngành: Dược học (7720201TQ)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.55

Ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601TP)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22.75

Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam

Học viện Y Dược Cổ truyền Việt NamĐây là cơ sở lớn nhất cả nước về giảng dạy đội ngũ y bác sĩ y học truyền thống. Trường có link huấn luyện và đào tạo với nhiều trường ĐH nổi tiếng trên quốc tế .Mã trường : HYD

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.25
 • Điểm chuẩn 2018: 21.85

Ngành: Dược học  (7720201)

Lấy điểm khối A00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.9
 • Điểm chuẩn 2018: 20.9

Ngành: Y học cổ truyền (7720115)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20.55
 • Điểm chuẩn 2018: 19.5

ĐH Y Dược Cần Thơ

Trường ĐH Y Dược Cần ThơĐH Y Dược Cần Thơ tiên phong về giảng dạy bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, dược sĩ ĐH số 1 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long .Mã trường : YCT

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 24.3
 • Điểm chuẩn 2018: 22.75
 • Điểm chuẩn 2017: 27

Ngành: Răng – Hàm – Mặt (7720501)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 24.15
 • Điểm chuẩn 2018: 22.5
 • Điểm chuẩn 2017: 27

Ngành: Dược học (7720201)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.55
 • Điểm chuẩn 2018: 22
 • Điểm chuẩn 2017: 26.5

Ngành: Điều dưỡng (7720301)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21.25
 • Điểm chuẩn 2018: 19.5
 • Điểm chuẩn 2017: 22.75

Ngành: Y học dự phòng (7720110)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 20.25
 • Điểm chuẩn 2018: 19.5
 • Điểm chuẩn 2017: 23

Ngành: Y tế công cộng (7720701)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 18
 • Điểm chuẩn 2018: 17
 • Điểm chuẩn 2017: 25

Khoa Y Dược – ĐHQGHN

Khoa Y Dược ĐH QGHNĐược xây dựng theo Quyết định số 1507 / QĐ-TCCB ngày 20/5/2010, với thiên chức tu dưỡng nguồn nhân lực có trình độ giỏi và kĩ thuật cao cho Bộ Y tế. Trường có link huấn luyện và đào tạo với những bệnh viện lớn trên địa phận Thành phố Thành Phố Hà Nội .Mã trường : QHY

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 25.6
 • Điểm chuẩn 2018: 22.75
 • Điểm chuẩn 2017: 27.25

Ngành: Dược học (7720201)

Lấy điểm khối A00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 24.2
 • Điểm chuẩn 2018: 22.5
 • Điểm chuẩn 2017: 27.25

Ngành: Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (7720701)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22.2

Ngành: Kỹ thuật Hình ảnh Y học (7720602)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 21

Ngành: Răng Hàm Mặt (7720501)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2018: 21.5

Khoa Y Dược – ĐHQG Tp.HCM

Khoa Y Dược ĐHQG HCMKhoa Y Dược – ĐHQG Tp. HCM luôn bảo vệ chất lượng tốt nhất cho tiềm năng giảng dạy đội ngũ y tế với trình độ ĐH và sau đại học .Điểm chuẩn 2019 : Điểm chuẩn vào Khoa Y – ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2019 ngành Y khoa Chất lượng cao 23.95 điểm, Dược học CLC là 22.85 điểm, ngành Răng Hàm Mặt CLC là 23.25 điểm .Điểm chuẩn 2020 : Đang update

Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng

Khoa Y Dược ĐH Đà NẵngĐược xây dựng năm 2007, khoa Y Dược – ĐH Thành Phố Đà Nẵng hướng đến giảng dạy nguồn nhân lực y tế với trình độ ĐH, sau đại học, tiềm năng trở thành TT y tế lớn của khu vực Nam Trung Bộ .Mã trường :

Ngành: Y khoa (7720101)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự biến hóa điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.8
 • Điểm chuẩn 2018: 22.15
 • Điểm chuẩn 2017: 26.25

Ngành: Răng – Hàm – Mặt (7720501)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 23.65
 • Điểm chuẩn 2018: 22.05
 • Điểm chuẩn 2017: 25.5

Ngành: Dược học (7720201B)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22.75
 • Điểm chuẩn 2018: 21.45

Ngành: Dược học (7720201A)

Lấy điểm khối A00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 22.55
 • Điểm chuẩn 2018: 21.8
 • Điểm chuẩn 2017: 25.25

Ngành: Điều dưỡng (7720301)

Lấy điểm khối B00 Danh sách sự đổi khác điểm chuẩn theo từng năm :

 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật
 • Điểm chuẩn 2019: 18
 • Điểm chuẩn 2018: 18.15
 • Điểm chuẩn 2017: 22.25

ĐH Tôn Đức Thắng

Trường ĐH Tôn Đức ThắngĐH Tôn Đức Thắng được biết đến là một trường ĐH chú trọng vào nghiên cứu và điều tra khoa học nhất cả nước. Trong đó, huấn luyện và đào tạo dược khoa là một ngành giảng dạy không nhỏ trong tiềm năng giảng dạy của trường ĐH này .Điểm chuẩn 2019 của ngành dược học trường ĐH Tôn Đức Thắng là 30 điểm trên thang điểm 40 ( Điểm hóa nhân đôi )Điểm chuẩn 2020 :

ĐH Công nghệ TP.HCM

Trường ĐH Công nghệ TP.HCMTrường ĐH Công nghệ TP. Hồ Chí Minh có 2 ngành huấn luyện và đào tạo có tương quan đến y khoa đó là ngành dược học và kĩ thuật y sinh. Trường đi đầu về chất lượng đào tạo và giảng dạy trên cả nước .Điểm chuẩn 2019 :

 • Ngành Dược học: 22 điểm
 • Ngành Kỹ thuật Y sinh: 16 điểm

Điểm chuẩn 2020 : Đang update

Đại Học bách khoa Hà Nội

Trường ĐH Bách Khoa HNĐại học Bách Khoa Thành Phố Hà Nội là một ngôi trường có bề dày lịch sử dân tộc trong đào tạo và giảng dạy những bạn sinh viên ở hầu hết toàn bộ những ngành từ cơ điện tử đến hóa mỹ phẩm. Năm 2019 trường đã mở thêm một chuyên ngành mới tương quan đến dược phẩm là Chương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Hóa dược .Mã trường : BKA

Ngành: Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược

Lấy những khối :A00

 • Điểm chuẩn 2019: 23.1
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

B00

 • Điểm chuẩn 2019: 23.1
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

D07

 • Điểm chuẩn 2019: 23.1
 • Điểm chuẩn 2020: Đang cập nhật

Khoa Y – ĐH Tây Nguyên

Khoa Y ĐH Tây NguyênKhoa Y của trường ĐH Tây Nguyên là một trong những khoa được xây dựng tiên phong, với công dụng huấn luyện và đào tạo nhân lực y tế song song với nghiên cứu và điều tra khoa học nhằm mục đích nâng cao chất lượng sức khỏe thể chất của nhân dân trong cả nước nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng .Điểm chuẩn 2019 : Mức cao nhất 23 điểm vận dụng cho ngành Y khoa, kế đó là Kỹ thuật xét nghiệm y học 20 điểm, Điều dưỡng 19 điểm .Điểm chuẩn 2020 : Đang update

Xem thêm: Ngành hộ sinh ra trường lương bao nhiêu?

Tin liên quan

Bao nhiêu điểm có cơ hội đỗ ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt?

khoisuckhoe

Ngành Y khoa lấy bao nhiêu điểm? – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

khoisuckhoe

Ngành Y Thi Môn Gì ? Điểm Chuẩn Ngành Y Mới Nhất Học Các Ngành Y Thi Khối Nào

khoisuckhoe

Leave a Comment