Khối ngành Sức khoẻ
Image default
Ngành tuyển sinh

Bảng mức lương, phụ cấp của y sĩ, y tá, bác sĩ mới nhất 2022

Bảng lương của y sĩ, y tá, bác sĩ mới nhất năm 2022 ? Mức lương và phụ cấp của y bác sĩ công tác làm việc ngành y tế ? Chính sách tiền lương cho bác sĩ, y sĩ, y tá mới nhất ?

Y sĩ, y tá, bác sĩ là những nghề nghiệp được Nhà nước rất chăm sóc đến mức lương và những khoản phụ cấp.Theo đó họ sẽ được trả lương tương ứng với vị trí việc làm, chức vụ nghề nghiệp, chức vụ quản trị và hiệu quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm được giao ; được hưởng phụ cấp và chủ trương tặng thêm trong trường hợp thao tác ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả hoặc thao tác trong ngành nghề có thiên nhiên và môi trường ô nhiễm, nguy khốn, ngành nghề dịch vụ sự nghiệp đặc trưng.

Mức lương của Y sĩ, y tá, bác sĩ nhờ vào thông số lương và mức lương cơ sở. Mức cơ sở mỗi năm sẽ có sự đổi khác nên mức lương của y sĩ, y tá, bác sĩ cũng sẽ đổi khác mỗi năm

1. Giải thích các khái niệm:

Tiền lương là gì? Tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập mà có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, hoặc bằng pháp luật, pháp quy Quốc gia, do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc những dịch vụ đã làm hoặc sẽ phải làm

Số tiền thù lao trả cho người lao động theo định kỳ, thường là hàng tháng. Các tổ chức triển khai kinh tế tài chính, doanh nghiệp, người thuê lao động trả công cho người lao động ( công nhân viên chức ) theo số lượng và chất lượng lao động họ đã góp phần. Mức tiền lương sẽ khác nhau giữa những ngành nghề khác nhau do người lao động phân phối giá trị lao động khác nhau. Mức tiền lương cũng nhờ vào vào nơi thuê lao động và nhu yếu.

Phụ cấp ? Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp những yếu tố về điều kiện kèm theo lao động, đặc thù phức tạp việc làm, điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, mức độ lôi cuốn lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa vừa đủ trong mức lương theo việc làm hoặc chức vụ của thang lương, bảng lương Như vậy, phụ cấp lương được hiểu là khoản tiền bù đắp những yếu tố về điều kiện kèm theo lao động, đặc thù phức tạp việc làm, điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, mức độ lôi cuốn lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa không thiếu trong mức lương theo việc làm hoặc chức vụ của thang lương, bảng lương.

Bảng lương là gì ? Bảng lương là Văn bản do Nhà nước phát hành và lao lý những mức lương đơn cử cho những loại việc làm, nghề nghiệp, chức vụ khác nhau, đối sánh tương quan tỉ lệ tiền lương giữa những lao động trong cùng ngành nghề theo trình độ, kinh nghiệm tay nghề thao tác hoặc theo việc làm trong thực tiễn mà người lao động đảm nhiệm. Cấu tạo bảng lương gồm ngạch lương, bậc lương và thông số lương.

2. Chế độ tiền lương và nguyên tắc trả lương của y sĩ, y tá, bác sĩ:

Căn cứ theo Điều 12 Luật Viên chức 2010 có lao lý : “ Quyền của viên chức về tiền lương và những chính sách tương quan đến tiền lương : – Được trả lương tương ứng với vị trí việc làm, chức vụ nghề nghiệp, chức vụ quản trị và tác dụng thực thi việc làm hoặc trách nhiệm được giao ; được hưởng phụ cấp và chủ trương khuyến mại trong trường hợp thao tác ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả hoặc thao tác trong ngành nghề có môi trường tự nhiên ô nhiễm, nguy khốn, ngành nghề dịch vụ sự nghiệp đặc trưng. – Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chính sách khác theo lao lý của pháp lý và quy định của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập. -. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo pháp luật của pháp lý và quy định của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ” .

Xem thêm: Chính sách thu hút bác sĩ tại tỉnh Quảng Nam

Khoản 3 Điều 3 nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 lao lý về chính sách tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có pháp luật về nguyên tắc thực thi chính sách tiền lương : “ Nguyên tắc triển khai chính sách tiền lương : a ) Cán bộ, công chức, viên chức và những đối tượng người tiêu dùng thuộc lực lượng vũ trang khi đổi khác việc làm thì được chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ ( nếu có ) cho tương thích với việc làm mới đảm nhiệm. Trường hợp thôi giữ chức vụ chỉ huy ( trừ trường hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, không bổ nhiệm hoặc không được chỉ định lại ) để làm việc làm khác hoặc giữ chức vụ chỉ huy khác mà có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ của chức vụ chỉ huy cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương hoặc phụ cấp chức vụ ( nếu có ) theo việc làm mới đảm nhiệm. b ) Theo nhu yếu trách nhiệm, cán bộ, công chức, viên chức và những đối tượng người dùng thuộc lực lượng vũ trang đang giữ chức vụ chỉ huy được luân chuyển đến giữ chức vụ chỉ huy khác có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn, thì được giữ mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ theo chức vụ chỉ huy cũ. c ) Trường hợp việc làm mới được luân chuyển đến pháp luật xếp lương theo ngạch hoặc theo chức vụ thấp hơn thì được giữ mức lương cũ ( kể cả phụ cấp chức vụ nếu có ) và được thực thi chính sách nâng bậc lương theo pháp luật ở ngạch hoặc chức vụ cũ … d ) Thực hiện việc xếp lương, chính sách phụ cấp lương, nâng bậc lương, trả lương, quản trị tiền lương và thu nhập phải theo đúng đối tượng người tiêu dùng, khoanh vùng phạm vi, nguyên tắc, điều kiện kèm theo, chính sách được hưởng và những lao lý khác của cơ quan có thẩm quyền ”. Như vậy, địa thế căn cứ vào lao lý trên viên chức sẽ được hưởng lương tương thích với việc làm, vị trí thao tác.

3. Công thức tính tiền lương của y sĩ, y tá, bác sĩ:

Mức lương của y sĩ, y tá, bác sĩ được tính theo công thức như sau

Lương = hệ số x lương cơ sở

Xem thêm: Phải làm sao khi bác sĩ có thái độ không tốt với bệnh nhân?

Theo Thông tư liên tịch 10/2015 / TTLT-BYT-BNV, bác sĩ được phân hạng thành : bác sĩ hạng sang ( hạng I ), bác sĩ chính ( hạng II ), Bác sĩ ( hạng III ). Tương ứng mỗi hạng là thông số lương khác nhau. Bác sĩ ra trường được hưởng lương của cử nhân ( trình độ ĐH nói chung ), có thông số 1 là 2,34. Sau 3 năm sẽ được xét tăng lương một lần lên 0,33 thành thông số 2 ( 2,67 ), rồi thông số 3 ( 3,00 ) … Tối đa sẽ có 9 bậc lương ( thông số 9 là 4,98 ). Đối với cấp học thạc sĩ, bác sĩ sẽ được hưởng lương khởi điểm bậc 2 là 2,67 và tiến sỹ sẽ được hưởng lương khởi điểm bậc 3 là 3,00. Nếu là bác sĩ chính, Phó Giáo sư được công nhận tương tự giảng viên chính ( tương tự nhân viên chính ), sẽ được hưởng lương bậc 1 là 4,40 và cứ 3 năm tăng một bậc thêm thông số 0,34 cho tới tối đa là bậc 8 ( thông số 6,78 ). Nếu là bác sĩ hạng sang, giảng viên hạng sang, Giáo sư được công nhận tương tự giảng viên hạng sang ( tương tự nhân viên hạng sang ) sẽ được hưởng lương bậc 1 là 6,20 và cứ 3 năm tăng thêm một bậc là 0,36 cho tới tối đa là bậc 6 ( thông số là 8,00 ). Theo Nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP về mức lương của bác sĩ thuộc nhóm ngạch viên chức loại A3 nhóm 1 ( A3. 1 ), mức lương của bác sĩ thuộc nhóm ngạch viên chức loại A2, nhóm 1 ( A2. 1 ), mức lương của bác sĩ nhóm ngạch viên chức loại A1. Trong đó, mở màn từ 01/7/2020, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng lên 1,6 triệu đồng / tháng sẽ kéo theo mức lương của bác sĩ trong năm 2020 có nhiều dịch chuyển. Lúc này, tính đến 30/6/2020, bác sĩ sẽ vẫn vận dụng mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng / tháng như lúc bấy giờ ; mở màn từ 01/7/2020, mức lương này mới được tính theo mức lương cơ sở mới là 1,6 triệu đồng / tháng .

Xem thêm: Quy định về việc phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình

Về thông số lương của bác sĩ thì triển khai theo Thông tư liên tịch số 10/2015 / TTLT-BYT-BNV. Do đó, địa thế căn cứ vào Nghị định 204 năm 2004 của nhà nước và những văn bản sửa đổi, bổ trợ, khởi đầu từ ngày 01/7/2020, lương của y, bác sĩ sẽ hàng loạt tăng mạnh

4. Bảng lương của y sĩ, y tá, và bác sĩ mới nhất:

Bác sĩ cao cấp hạng I; Bác sĩ y học dự phòng cao cấp hạng I:

Đơn vị : triệu đồng / tháng

Bác sĩ chính hạng II, bác sĩ y học dự phòng chính hạng II:

Bác sĩ hạng III, bác sĩ y học dự phòng hạng III

Xem thêm: Quy định về mô hình phòng khám bác sĩ gia đình

Y sĩ

Bảng lương của Y tá khi vận dụng mức lương cơ sở 1.600.000 đồng / tháng.

Y tá cao cấp

Bậc 1 : 3.744.000 đồng.

Bậc 2: 4.272.000 đồng.

Bậc 3 : 4.800.000 đồng .

Xem thêm: Thủ tục thuê bác sĩ nước ngoài về Việt Nam làm việc

Bậc 4 : 5.328.000 đồng. Bậc 5 : 5.856.000 đồng. Bậc 6 : 6.384.000 đồng. Bậc 7 : 6.912.000 đồng. Bậc 8 : 7.440.000 đồng. Bậc 9 : 7.968.000 đồng.

6. Y tá chính

Bậc 1 : 2.976.000 đồng .

Xem thêm: Mức xử phạt về hành vi bán lẻ thuốc mà không có đơn của bác sĩ

Bậc 2 : 3.296.000 đồng. Bậc 3 : 3.616.000 đồng. Bậc 4 : 3.936.000 đồng. Bậc 5 : 4.256.000 đồng. Bậc 6 : 4.576.000 đồng. Bậc 7 : 4.896.000 đồng. Bậc 8 : 5.216.000 đồng. Bậc 9 : 5.536.000 đồng. Bậc 10 : 5.856.000 đồng. Bậc 11 : 6.176.000 đồng. Bậc 12 : 6.496.000 đồng.

7. Y tá

Bậc 1 : 2.640.000 đồng. Bậc 2 : 2.928.000 đồng. Bậc 3 : 3.216.000 đồng. Bậc 4 : 3.504.000 đồng. Bậc 5 : 3.792.000 đồng. Bậc 6 : 4.080.000 đồng. Bậc 7 : 4.368.000 đồng. Bậc 8 : 4.656.000 đồng. Bậc 9 : 4.944.000 đồng. Bậc 10 : 5.232.000 đồng. Bậc 11 : 5.520.000 đồng. Bậc 12 : 5.808.000 đồng. Tại Thông tư liên tịch số 10/2015 / TTLT-BYT-BNV, mã số, phân hạng chức vụ nghề nghiệp của bác sĩ, bác sĩ y học dự trữ, y sĩ thao tác trong những cơ sở y tế công lập được lao lý như sau : – Nhóm chức danh bác sĩ gồm : Bác sĩ hạng sang hạng I có mã số V. 08.01.01 ; Bác sĩ chính hạng II có mã số V. 08.01.02 ; Bác sĩ hạng III có mã số V. 08.01.03 ; – Nhóm chức danh bác sĩ y học dự trữ gồm : Bác sĩ y học dự trữ hạng sang hạng I có mã số : V. 08.02.04 ; Bác sĩ y học dự trữ chính hạng II có mã số : V. 08.02.05 ; Bác sĩ y học dự trữ hạng III có mã số : V. 08.02.06 ; – Nhóm chức danh y sĩ gồm : Y sĩ hạng IV có mã số V. 08.03.07. Trong đó, với chức vụ nghề nghiệp nêu trên, việc chỉ định và xếp lương được triển khai theo 02 nguyên tắc : – Căn cứ vào vị trí việc làm, trách nhiệm được giao của viên chức ;

– Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Như vậy, với chức vụ bác sĩ, bác sĩ y học dự trữ, y sĩ, khi bổ nhiệm chức danh sẽ không phối hợp với nâng lương hoặc thăng hạng. Hiện mức lương cơ sở đang là 1,49 triệu đồng / tháng theo Nghị quyết 70/2018 / QH14. Đến năm 2020, mức lương sẽ tăng thêm 110.000 đồng / tháng với số tiền là 1,6 triệu đồng / tháng. Trong đó, thông số lương cao nhất của công chức là 10,0 vận dụng với chuyên viên hạng sang không giữ chức vụ chỉ huy ( bầu cử, chỉ định ) trong ngành nghề dịch vụ chính trị, hành chính, kinh tế tài chính, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống và nghệ thuật và thẩm mỹ. Trên đây là update mới nhất về bảng lương của bác sĩ, bác sĩ y học dự trữ và y sĩ năm 2022. Để tiện theo dõi, quý fan hâm mộ vui mắt tìm hiểu thêm những thông tin mới nhất về chính sách lương của y, bác sĩ trên website của Bộ y tế để xem chi tiết cụ thể.

Nguồn: luatduonggia

Tin liên quan

12 điều Y đức mà cán bộ ngành y tế cần nhớ và làm theo

khoisuckhoe

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về y tế hữu ích nhất

khoisuckhoe

Sự khác biệt giữa y học cổ truyền và y học hiện đại

khoisuckhoe

Leave a Comment