Khối ngành Sức khoẻ
Image default
Ngành tuyển sinh

Giới thiệu ngành Điều dưỡng – Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng

Giới thiệu ngành Điều dưỡng

Nội dung các kiến thức bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Giải phẫu – Mô phôi    

Học phần 1 – Giải phẫu : Nội dung gồm những kỹ năng và kiến thức về đặc thù giải phẫu của những bộ phận, cơ quan trong khung hình người ; kỹ năng và kiến thức về công dụng, hoạt động giải trí của những cơ quan và mối liên hệ với tín hiệu lâm sàng và vận dụng vào việc học tập những môn học của ngành điều dưỡng .

Học phần 2 – Mô phôi:

Nội dung diễn đạt cấu trúc vi thể của những mô, những bộ phận hầu hết của những cơ quan trong khung hình người thông thường ; mối tương quan giữa cấu trúc và công dụng của những mô và những cơ quan. Sự hình thành và tăng trưởng của phôi thai người thông thường và 1 số ít dị dạng bẩm sinh thường gặp và ứng dụng vào việc học tập những môn học của ngành điều dưỡng .

Sinh lý

Nội dung gồm kỹ năng và kiến thức cơ bản về tính năng, hoạt động giải trí của những cơ quan, mạng lưới hệ thống những cơ quan trong khung hình con người và điều hòa công dụng trong mối liên hệ thống nhất giữa chúng với nhau và giữa khung hình với thiên nhiên và môi trường. Vận dụng những kỹ năng và kiến thức về sinh lý học để lý giải một số ít rối loạn công dụng và ứng dụng vào việc học tập những môn học của ngành điều dưỡng .

Hoá sinh

Nội dung gồm những kỹ năng và kiến thức cơ bản và có mạng lưới hệ thống về hóa sinh : Các sinh chất đa phần và chuyển hóa của chúng ở tế bào của khung hình sống ; những nguyên tắc, cách xác lập và ý nghĩa một số ít xét nghiệm hóa sinh lâm sàng thường thì. Vận dụng những kiến thức hóa sinh vào việc học tập những môn học khác của ngành điều dưỡng .

Vi sinh vật

Nội dung gồm đặc thù cơ bản về hình dạng, cấu trúc, nuôi cấy, kháng nguyên và miễn dịch của vi sinh vật y học ; mối quan hệ của vi sinh vật với thiên nhiên và môi trường và khung hình con người, năng lực và chính sách gây bệnh của vi sinh vật ; nguyên tắc phòng và chống vi sinh vật gây bệnh ; những chiêu thức xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh. Vận dụng những kỹ năng và kiến thức vi sinh vật vào việc học tập những môn học khác của ngành điều dưỡng .

Ký sinh trùng  

Nội dung gồm có những kỹ năng và kiến thức cơ bản về đặc thù sinh học, hình thể, cấu trúc, đặc thù sinh lý, sinh thái xanh và chu kỳ luân hồi tăng trưởng và đặc thù dịch tễ học của một số ít loại ký sinh trùng đa phần ở Việt nam ; đặc thù cơ bản về bệnh học, nguyên tắc và giải pháp phòng chống ký sinh trùng ; mối tương quan giữa ký sinh trùng và sức khỏe thể chất hội đồng. Vận dụng những kỹ năng và kiến thức về ký sinh trùng vào việc học tập những môn học khác của ngành điều dưỡng .

Sinh lý bệnh – Miễn dịch        

Nội dung gồm những quy luật hoạt động giải trí của những cơ quan, mạng lưới hệ thống cơ quan bị bệnh, những quy trình bệnh lý nổi bật – quy luật hoạt động giải trí của bệnh nói chung ; mạng lưới hệ thống những cơ quan và tế bào tham gia vào cung ứng miễn dịch ; những quy trình tiến độ, những yếu tố tham gia vào sự hình thành cung ứng miễn dịch của khung hình ; vai trò của mạng lưới hệ thống miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu trong năng lực đề kháng, phòng chống bệnh tật của khung hình ; những điểm cơ bản nhất về chính sách rối loạn phân phối miễn dịch trong bệnh lý quá mẫn, thiểu năng miễn dịch và tự miễn. Vận dụng kỹ năng và kiến thức Sinh lý bệnh-Miễn dịch vào việc học tập những môn điều dưỡng và chăm nom người bệnh .

Dược lý

Nội dung gồm những kỹ năng và kiến thức cơ bản về hoạt động giải trí của thuốc trong khung hình người gồm có những nguyên tắc dược động học như : hấp thu, phân bổ, chuyển hóa, bài tiết, công dụng mong ước và không mong ước, cơ chế tác dụng và cách sử dụng của một số ít thuốc thường dùng. Nhận biết hình dạng, đặc thù, công dụng của một số ít thuốc cơ bản ; Vận dụng được những hiểu biết về thuốc vào việc sử dụng thuốc bảo đảm an toàn cho người bệnh .

Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

Nội dung gồm những kiến thức và kỹ năng cơ bản về sức khoẻ, về chiêu thức, nội dung, phương tiện đi lại, những kiến thức và kỹ năng nâng cao sức khoẻ ; những khái niệm cơ bản về hành vi con người ; mối tương quan giữa hành vi con người với những yếu tố sức khỏe thể chất, vai trò của nâng cao sức khỏe thể chất trong chăm nom, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho cá thể và hội đồng .

Dinh dưỡng – Tiết chế

Nội dung gồm có những kỹ năng và kiến thức về khoa học dinh dưỡng và khoa học thực phẩm để bảo vệ nhu yếu dinh dưỡng cho những đối tượng người dùng ở hội đồng ; những kỹ năng và kiến thức nhìn nhận và giám sát dinh dưỡng trong theo dõi và phát hiện những yếu tố dinh dưỡng ở hội đồng ; kiến thiết xây dựng khẩu phần ăn, tiết chế dinh dưỡng ; những kỹ năng và kiến thức cơ bản về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ; Vận dụng kỹ năng và kiến thức về Dinh dưỡng-Tiết chế vào trong thực tiễn chăm nom người bệnh và hội đồng, bảo vệ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và tương thích với văn hoá của người bệnh và hội đồng .

Sức khoẻ môi trường

Nội dung gồm có những kỹ năng và kiến thức cơ bản về những yếu tố thiên nhiên và môi trường và ảnh hưởng tác động của những yếu tố thiên nhiên và môi trường đến sức khoẻ ; Các yếu tố gây ô nhiễm môi trường tự nhiên và những giải pháp phòng chống ô nhiễm thiên nhiên và môi trường. Vận dụng những kiến thức và kỹ năng về sức khỏe thể chất thiên nhiên và môi trường vào việc chăm nom, bảo vệ và nâng cao sức khỏe thể chất người bệnh và hội đồng. Nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể trong thực hành nghề nghiệp .

Dịch tễ học      

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nguyên tắc và nội dung chính của dịch tễ học và ứng dụng những nguyên tắc này trong chăm nom sức khỏe thể chất ; Các chỉ số sức khỏe thể chất hầu hết của hội đồng, cách xác lập yếu tố rủi ro tiềm ẩn tăng trưởng của bệnh ; Mô tả và nghiên cứu và phân tích thực trạng sức khỏe thể chất của hội đồng dân cư ; Phân tích đặc thù dịch tễ của một số ít bệnh truyền nhiễm thường gặp trong hội đồng ; Nguyên tắc tìm hiểu, trấn áp một vụ dịch ; Vận dụng được 1 số ít phong cách thiết kế điều tra và nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công tác làm việc chăm nom sức khoẻ .

Pháp luật – Tổ chức y tế

Nội dung gồm kỹ năng và kiến thức chung nhất về nhà nước và pháp lý ; những lao lý pháp lý tương quan đến ngành chăm nom sức khỏe thể chất và hành nghề Điều dưỡng. Kiến thức về mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai, quản trị và hoạt động giải trí của ngành Y tế nói chung và của ngành Điều dưỡng Nước Ta. Chức năng, trách nhiệm, tổ chức triển khai quản trị của người Điều dưỡng và mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai Điều dưỡng .

Y học cổ truyền

Nội dung gồm những kiến thức và kỹ năng cơ bản về lý luận Y học truyền thống : Một số chiêu thức chẩn trị của Y học truyền thống ; Úng dụng được 1 số ít giải pháp chăm nom, bảo vệ và nâng cao sức khỏe thể chất bằng Y học truyền thống ;

Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng

Nội dung gồm những kỹ năng và kiến thức cơ bản về kỹ năng và kiến thức tiếp xúc hiệu suất cao trong những trường hợp tiếp xúc khác nhau ; hình thành phong thái và kỹ thuật tiếp xúc lấy người bệnh là TT .

Giáo dục sức khoẻ trong thực hành điều dưỡng

Nội dung gồm những kỹ năng và kiến thức cơ bản về giải pháp, nội dung, phương tiện đi lại, những kiến thức và kỹ năng giáo dục sức khoẻ, vai trò của người điều dưỡng trong việc nâng cao sức khoẻ và thể trạng của cá thể, mái ấm gia đình và hội đồng ; lựa chọn những giải pháp, phương tiện đi lại và kiến thức và kỹ năng tiếp thị quảng cáo tương thích với từng nhóm đối tượng người tiêu dùng .

Điều dưỡng cơ sở

Môn học chia 3 học phần
Nội dung gồm có những kỹ năng và kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc điều dưỡng ; mục tiêu, nguyên tắc và những chuẩn thực hành thực tế điều dưỡng ; đạo đức, xu thế tăng trưởng ; những học thuyết về điều dưỡng ; qui trình điều dưỡng ; thực hành thực tế những kỹ thuật cơ bản trong chăm nom người bệnh .

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng 

Nội dung gồm kiến thức và kỹ năng cơ bản về sự bảo đảm an toàn của người bệnh trong môi trường tự nhiên bệnh viện ; những nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện ; những tiến trình trấn áp nhiễm khuẩn, sử dụng dẫn chứng tương quan đến nhiễm khuẩn ; vai trò trách nhiệm của người Điều dưỡng trong trấn áp nhiễm khuẩn .

Chăm sóc sức khỏe người lớn  bệnh Nội khoa

Môn học chia 2 học phần
Nội dung gồm có những kỹ năng và kiến thức cơ bản về chăm nom sức khỏe thể chất cho người lớn mắc những bệnh nội khoa và chuyên khoa hệ nội ; thực thi những kỹ thuật và tiến trình chăm nom nội khoa ( lập kế hoạch và thực hành thực tế lâm sàng chăm nom người bệnh ) .

Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực

Nội dung gồm có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăm nom người bệnh trong thực trạng cấp cứu, nguy kịch và chăm nom đặc biệt quan trọng ; thực thi những kỹ thuật và quy trình tiến độ chăm nom người bệnh trong những trường hợp cấp cứu, nguy kịch, chăm nom đặc biệt quan trọng .

Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi    

Cung cấp những kỹ năng và kiến thức cơ bản về những biến hóa về tâm sinh lý và những yếu tố sức khỏe thể chất của người cao tuổi ; Nhu cầu chăm nom của người cao tuổi và vai trò của người điều dưỡng. Thực hiện những kỹ thuật và quá trình chăm nom điều dưỡng cho người cao tuổi ;

Chăm sóc sức khỏe người lớn  bệnh Ngoại khoa     

Môn học chia 2 học phần
Nội dung gồm có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăm nom sức khỏe thể chất cho người lớn mắc những bệnh ngoại khoa và chuyên khoa hệ ngoại ; Thực hiện những kỹ thuật và quy trình tiến độ chăm nom ngoại khoa ( lập kế hoạch và thực hành thực tế lâm sàng chăm nom người bệnh ) .

Sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình và Chăm sóc điều dưỡng

Môn học chia 2 học phần
Nội dung gồm có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chăm nom sức khỏe thể chất phụ nữ, sức khỏe thể chất người mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ và thời kỳ mãn kinh. Thực hiện những kỹ thuật và quá trình chăm nom cơ bản về Sản-Phụ khoa, kế hoạch hóa mái ấm gia đình ;

Chăm sóc sức khỏe trẻ em      

Môn học chia 2 học phần
Nội dung gồm có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đặc thù sinh lý, bệnh lý ở trẻ nhỏ trong những quá trình tăng trưởng của trẻ ; chăm nom sức khỏe thể chất trẻ nhỏ ; triển khai những kỹ thuật và quy trình tiến độ chăm nom nhi khoa ( lập kế hoạch và thực hành thực tế lâm sàng chăm nom trẻ bệnh ) .

Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm

Nội dung gồm có những kỹ năng và kiến thức cơ bản về bệnh truyền nhiễm, chăm nom điều dưỡng người mắc bệnh truyền nhiễm ; thực thi những kỹ thuật và tiến trình chăm nom bệnh truyền nhiễm ( lập kế hoạch và thực hành thực tế lâm sàng chăm nom người bệnh ) .

Chăm sóc sức khoẻ tâm thần  

Nội dung gồm có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về sức khỏe thể chất tinh thần và chăm nom sức khỏe thể chất tinh thần ; những phương pháp trị liệu, chăm nom cho người mắc những bệnh tâm thần ; thực thi những kỹ thuật và tiến trình chăm nom cho người mắc bệnh tâm thần ( lập kế hoạch và thực hành thực tế lâm sàng chăm nom người bệnh ) ;

Chăm sóc cho người cần được phục hồi chức năng  

Nội dung gồm có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phục sinh tính năng ; Một số chiêu thức vật lý trị liệu và phục sinh tính năng ; vai trò, trách nhiệm của người Điều dưỡng trong quy trình chăm nom sức khỏe thể chất người bệnh và cộng đồng bằng vật lý trị liệu và hồi sinh công dụng ; triển khai được một số ít giải pháp vật lý trị liệu và hồi sinh công dụng .

Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Nội dung gồm những kiến thức và kỹ năng cơ bản về sức khỏe thể chất hội đồng và chăm nom sức khỏe thể chất hội đồng ; những chiêu thức chăm nom sức khỏe thể chất hội đồng và vai trò, trách nhiệm của người Điều dưỡng trong chăm nom sức khoẻ hội đồng ; triển khai những kỹ thuật và quá trình chăm nom điều dưỡng sức khỏe hội đồng .

Quản lý điều dưỡng    

Nội dung gồm những khái niệm cơ bản về khoa học quản lý nói chung và quản lý y tế; vận dụng kiến thức về quản lý y tế vào trong các hoạt động quản lý điều dưỡng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ người Điều dưỡng trong hệ thống quản lý Điều dưỡng; phát triển kỹ năng duy trì các mối quan hệ hợp tác nhằm xây dựng nhóm chăm sóc sức khoẻ hiệu quả. Hiểu và quảng bá quan điểm đúng về điều dưỡng trong hệ thống Y tế và cộng đồng. Phát triển kỹ năng thiết lập môi trường làm việc an toàn.

Thực tế tốt nghiệp       

– Đợt trong thực tiễn tốt nghiệp tổ chức triển khai vào cuối khóa học, trước khi thi tốt nghiệp giúp cho sinh viên hoàn toàn có thể triển khai xong những kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức cơ bản như nhìn nhận được quy mô tổ chức triển khai, công tác làm việc quản trị khoa phòng và bệnh viện, diễn đạt và nghiên cứu và phân tích được công dụng trách nhiệm, vai trò của điều dưỡng viên, điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng trưởng bệnh viện, lập và thực thi được kế hoạch chăm nom bệnh nhân cho từng loại bệnh, miêu tả và nhìn nhận được quy mô quản trị sức khoẻ hội đồng, diễn đạt và nhìn nhận được quy trình vô khuẩn, tiệt khuẩn tại bệnh viện ;

– Đợt thực tiễn tốt nghiệp sẽ củng cố kỹ năng và kiến thức tư duy thấu đáo và kỹ năng và kiến thức xử lý yếu tố ; kỹ năng và kiến thức quản trị và chỉ huy, hoạt động giải trí nhóm hiệu suất cao và bảo đảm an toàn ; Phát triển kỹ năng và kiến thức duy trì những mối quan hệ hợp tác nhằm mục đích thiết kế xây dựng nhóm chăm nom sức khoẻ hiệu suất cao ; Chăm sóc lấy bệnh nhân và mái ấm gia đình làm TT trong những môi trường tự nhiên chăm nom khác nhau ; Hiểu và tiếp thị quan điểm đúng về điều dưỡng trong mạng lưới hệ thống Y tế và hội đồng .

Xem thêm: Tìm hiểu thêm về ngành Y học cổ truyền

Tin liên quan

Top 19 ngành răng hàm mặt học trường nào ở tphcm hay nhất 2022 – Khối ngành Sức khoẻ

khoisuckhoe

[Tư vấn hướng nghiệp] Con trai học ngành điều dưỡng có nên không?

khoisuckhoe

Con trai có nên học điều dưỡng không?

khoisuckhoe

Leave a Comment