Khối ngành Sức khoẻ
Image default
Ngành tuyển sinh

Danh sách và thời gian xét tuyển học bạ 2021 của các trường ĐH trên cả nước

STT Tên trường Xét tuyển học bạ Các mốc thời gian

1 Đại học Kinh tế TP.HCM Xét tuyển theo tổ hợp môn:

Học sinh có điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đăng ký xét tuyển học bạ từ 6.50 trở lên cho các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.

Ví dụ: Học sinh chọn tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học để đăng ký xét tuyển phải thỏa điều kiện:

+ ĐTB tổ hợp A00 lớp 10 = [(Toán 10 + Vật lý 10 + Hóa học 10)/3] >=6.50
+ ĐTB tổ hợp A00 lớp 11 = [(Toán 11 + Vật lý 11 + Hóa học 11)/3] >=6.50
+ ĐTB tổ hợp A00 HK1_lớp 12 = [(Toán 12 + Vật lý 12 + Hóa học 12)/3] >=6.50. Xem chi tiết.

2 Đại học Ngân hàng TP.HCM

Điều kiện xét tuyển học bạ gồm:

– Thí sinh có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt loại giỏi trở lên thuộc các trường chuyên, năng khiếu và có môn tiếng Anh trong chương trình lớp 11, 12;

– Hoặc thí sinh có kết quả học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt loại khá trở lên, tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 19 trở lên với chương trình song bằng, 20 điểm trở lên với chương trình chất lượng cao (bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực) và điểm môn tiếng Anh trung bình 3 học kỳ đạt 6,5 trở lên. Xem chi tiết.Đợt 1 này, trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 25/3-25/5 tới.

3 Đại học Thái Bình Dương

Với 51% chỉ tiêu:

– Xét tuyển theo kết quả học tập 5 học kỳ: hai học kì lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12;– Xét tuyển điểm của cả 6 học kì : cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12;– Xét tuyển điểm học kì 1 lớp 12 theo ngành và tổ hợp tương ứng theo ngành học;

– Xét tuyển điểm cả năm lớp 12 theo ngành và tổ hợp tương ứng theo từng ngành học;

– Xét điểm trung bình cộng theo từng trường hợp xét tuyển từ 6.9 trở lên (chưa tính điểm ưu tiên).– Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 10/3 đến 30/10/2021:

4 Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Dựa trên điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) của từng môn.

5 Đại học Mở TPHCM

Xét tuyển bằng học bạ (theo kết quả học tập 3 năm THPT): Các ngành Xã hội học, Công nghệ sinh học, Đông Nam Á, Công tác xã hội từ 18 điểm trở lên. Các ngành còn lại xét tuyển từ 20 điểm trở lên.

6 Đại học Gia Định

Có sử dụng

7 Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM

– Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường (đạt 18 điểm trở lên).

– Xét tuyển học bạ tổng điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, 11 và kỳ 1 lớp 12) đạt từ 30 điểm trở lên Nhận hồ sơ từ 1/38 Đại học Văn Lang Thí sinh có 02 lựa chọn cách tính điểm để xét tuyển: 1/ Xét điểm học tập cả năm lớp 12 hoặc 2/ Xét điểm lớp 11 + học kỳ 1 lớp 12.

Đây là phương án đã được Nhà trường triển khai từ năm 2020, nhằm tạo điều kiện để thí sinh lựa chọn được trường, ngành đại học mình mong muốn sớm hơn mà không bị giới hạn thời gian nộp hồ sơ do chờ đợi kết quả học kỳ 2 lớp 12. Xem chi tiết Nhận hồ sơ từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021.

9 Đại học Cần Thơ

Xét điểm học bạ THPT (các ngành ngoài sư phạm), trường xét tuyển dựa vào điểm trung bình môn 5 học kỳ (không tính học kỳ 2 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký. Trừ các ngành sư phạm, trường xét tuyển tất cả các ngành chương trình còn lại (tiên tiến, chất lượng cao và đại trà); với chỉ tiêu xét tuyển tối đa 40% tổng chỉ tiêu của ngành. Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký từ 19,50 điểm trở lên (không cộng điểm ưu tiên).

Phương thức 4: Xét vào ngành sư phạm bằng điểm học bạ THPT, dựa vào điểm trung bình môn 6 học kỳ của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký. Trường tuyển tất cả các ngành sư phạm; chỉ tiêu xét tuyển tối đa 40% tổng chỉ tiêu ngành, với điều kiện học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi. Riêng ngành Giáo dục thể chất, học lực cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

10 Đại học Nguyễn Tất Thành

Dành 40% trong tổng số hơn 7.000 chỉ tiêu ở 48 ngành đào tạo đại học cho phương thức xét tuyển học bạ.
Thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức xét tuyển học bạ nếu đạt 1 trong 3 tiêu chí: điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn đạt từ 18 điểm; điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6,0; tổng điểm trung bình học bạ 3 học kỳ năm lớp 10, 11, 12 (thí sinh được chọn điểm cao nhất trong 2 học kỳ mỗi năm học) đạt từ 18 điểm trở lên.Đợt 1 xét học bạ trường nhận hồ sơ từ 1/3-2/5 tới.

11 Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên; xét học bạ 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng nhóm ngành khoa học sức khỏe, điều kiện xét tuyển áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Đợt 1 01/3 – 31/5/2021

Đợt 2 01/6 – 30/6/2021

Đợt 3 01/7 – 10/7/2021

Đợt 4 11/7 – 20/7/2021

Đợt 5 21/7 – 31/7/2021

Đợt 6 01/8 – 10/8/2021

Đợt 7 11/8 – 20/8/2021

Đợt 8 21/8 – 31/8/2021

12 ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Lấy điểm trung bình tổ hợp môn của lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12, trong đó tối thiểu thí sinh phải đạt 18 điểm.Nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 1/3

13 ĐH Nông Lâm TP.HCM

Trường xét kết quả học tập của 5 học kỳ bậc THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) với học sinh đã tốt nghiệp, có điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 6 trở lên…Với 40% chỉ tiêu Nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 1/3

14 Đại học Duy tân

Bằng 1 trong 2 hình thức sau:

– Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển, hoặc;

– Dựa vào kết quả điểm Trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12;

– Điểm Xét tuyển:
+ Các ngành = tổng điểm 3 môn >= 18 điểm
Điểm Xét tuyển khối ngành Khoa học Sức khỏe bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.
Tham khảo năm 2020, cụ thể:

+ Ngành Điều dưỡng = tổng điểm 3 môn >= 19.5 điểm
(Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên)

+ Ngành Dược = tổng điểm 3 môn >= 24 điểm
(Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên)

+Ngành Y Khoa = Răng Hàm Mặt = tổng điểm 3 môn >= 24 điểm
(Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên)Nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 1/315Đại học Quốc tế Sài GònXét tuyển kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ):

– Tốt nghiệp THPT;

– Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

– Điểm xét tuyển học bạ thí sinh chọn 1 trong 2 cách sau:* Cách 1:

– Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên;

– Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên;* Cách 2:

– Xét 5 học kỳ gồm TBCN 2 HK lớp 10, TBCN 2 HK lớp 11 và TB HK 1 lớp 12 theo công thức tính:
TB HK 1 lớp 10 + TB HK 2 lớp 10 + TB HK 1 lớp 11 + TB HK 2 lớp 11 + TB HK1 lớp 12 = 6.0
5
– Tổng điểm 3 môn tổ hợp điểm trong HK1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên.Nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 1/3

16 Đại học Kiến trúc TP.HCM

Thí sinh tốt nghiệp THPT hệ chính quy các năm 2019, 2020 và 2021 trong cả nước có điểm trung bình học bạ từng môn theo tổ hợp xét tuyển trong từng năm học lớp 10, 11, 12 (xét 5 học kỳ, trừ học kỳ 2 năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021 và xét 6 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019 và 2018) đạt từ 7,0 trở lên

17 Đại học Tôn Đức Thắng

Xét tuyển theo kết quả học tập của 05 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12)dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 và tốt nghiệp THPT trong năm 2021 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ (gọi tắt trường THPT ký kết).

– Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở, Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển;

– Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.
18Đại học Tây ĐôXét tuyển dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí:

– Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự .

– Đối với ngành Dược : Điểm trung bình cộng ( ĐTBC ) những môn xét tuyển phải đạt từ 24 điểm trở lên và học lực cả năm lớp 12 đạt loại giỏi .

– Đối với ngành Điều dưỡng : Điểm trung bình cộng của những môn xét tuyển đạt từ 19,5 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên .

– Các ngành còn lại tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 16.5 điểm trở lên.

19 Đại học Kinh tế – Luật

Xét tuyển dựa trên kết quả học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài (học chương trình THPT quốc tế bằng Tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong nước) vào các chương trình Chất lượng cao, Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.

20 Đại học Hoa Sen

Xét tuyển trên học bạ THPT 1.600 chỉ tiêu. Thời gian nộp học bạ đợt 1 từ 15.3 đến 17h ngày 30.5.

21 Đại học Ngoại ngữ

– Tin học TPHCM Xét điểm trung bình 3 môn của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT, xét điểm trung bình 3 môn lớp 12 THPT. Thí sinh cần đảm bảo điều kiện: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Tổng điểm 03 môn tham gia xét tuyển (không nhân hệ số) từ 18,00 điểm trở lên.Có 8 đợt xét tuyển học bạ từ 1.3 đến 1.9.2021

22 Đại học Huế

Nếu xét tuyển, điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số) phải >= 18,0

23 Đại học Văn Hiến

Xét điểm trung bình 5 học kỳ (trừ học kì 2 lớp 12) phải từ 18 điểm trở lên; Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (lớp 11 và học kì 1 lớp 12) từ 18 điểm trở lên; Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong lớp 12 từ 18 điểm trở lên; Tổng điểm trung bình chung cả năm 12 từ 6.0 trở lên.Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1.1.2021 đến ngày 28.5.2021

24 Đại học quốc tế Hồng Bàng

Xét tuyển điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển; Xét tổng điểm 5 học kỳ trong học bạ THPT (không bao gồm học kỳ 2 lớp 12); Xét tuyển học bạ bằng tổng điểm cả năm lớp 10, 11 và cả năm lớp 12.Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1.3.2021 đến ngày 10.5.2021

25 Đại học Tài chính – Marketing

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT của học sinh tốt nghiệp THPT các năm 2021, 2020 và 2019. Trong đó, trường này dành tối đa 60% chỉ tiêu trong tổng số 4.500 chỉ tiêu bậc ĐH: ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT 40% chỉ tiêu và xét tuyển theo học bạ THPT 20% chỉ tiêu.

26 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ THPT trong 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên.Bắt đầu từ ngày 9.3

27 Đại học Hùng Vương

xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 ở bậc THPT hoặc dựa vào kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Theo đó:

– Đối với ngành Điều dưỡng : Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên .

– Đối với những ngành sư phạm : Học lực lớp 12 đạt loại giỏi ; riêng những ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất có học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên .

– Đối với những ngành ngoài sư phạm khác : Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển hoặc tổng điểm trung bình 3 học kỳ ( lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ) của 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển để xét vào những ngành đạt 18,0 trở lên ( đã tính điểm ưu tiên ) .

28 Đại học Văn hóa TP.HCM

– Xét điểm học bạ điểm trung bình các môn văn hóa của 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12). Đối tượng xét tuyển: Tất cả học sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước, tổ hợp xét tuyển gồm: C00, D01, D09, D10, D15. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

29 Đại học Sư phạm TP.HCM

– Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (áp dụng với thí sinh tốt nghiệp THPT 2021, xét điểm của 6 học kỳ).

– Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT (6 học kỳ) kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm tổ chức với tối đa 20% chỉ tiêu các ngành. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

30 Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Năm 2021, BVU tuyển sinh 46 ngành, chuyên ngành và thực hiện xét học bạ THPT theo 3 cách:

+ Cách 1: Xét theo điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 2 trong 4 học kỳ (có ít nhất 1 học kỳ lớp 12);
+ Cách 2 : Xét theo điểm trung bình 3 trong 6 học kỳ (có ít nhất 1 học kỳ lớp 12)
+ Cách 3 : Xét theo điểm trung bình năm học của 3 năm THPT.

Điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên (ngoại trừ ngành Điều dưỡng).
Xem chi tiết các phương thức xét tuyển TẠI ĐÂY.Đợt 1: 01/2/2021 đến 31/3/2021

Đợt 2: 01/4/2021 đến 31/5/2021
Các đợt tiếp theo thí sinh vui lòng xem tại website: https://bvu.edu.vn31Đại học Y dược Huế Xét tuyển học bạ đối với ngành Y tế công cộng. Xem chi tiết các phương thức xét tuyển TẠI ĐÂY,– Từ ngày 01/4/2021 đến 17h00 ngày 31/5/2021

– Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 05/6/2021.
– Xác nhận nhập học: Dự kiến từ ngày 06/6/2021 đến trước 17h00 ngày 12/6/2021 (sẽ có thông báo cụ thể sau khi có kết quả xét tuyển).

Xem thêm: Tìm hiểu thêm về ngành kỹ thuật xét nghiệm y học

Tin liên quan

Du học Thái Lan nên học ngành gì để sau 5 năm vẫn “hot”?

khoisuckhoe

Giáo trình tiếng anh chuyên ngành y khoa chất lượng

khoisuckhoe

Ngành Y Đa khoa thi khối nào? | Ngành y đa khoa

khoisuckhoe

Leave a Comment